Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8702Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
-8702 30з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням iз зворотно-поступальним рухом поршня та електродвигуном в якостi двигунiв для пересування:

- - 8702 30 10 00з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3
- - 8702 30 90 00з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльше 2 800 см3


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.