Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8702Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
-8702 90iншi:
--[8702901]з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:

- - - [8702 90 11]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3:
- - - - 8702 90 11 00новi
- - - - 8702 90 19 00що використовувалися
- - - [8702 90 3]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3:

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.