Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8702Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
-8702 90iншi:
--[8702901]з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:
---[8702903]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3:

- - - - 8702 90 31 00новi
- - - - 8702 90 39 00що використовувалися

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.