Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8703Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
-[87032]iншi транспортнi засоби тiльки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня:

- - 8703 21з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1 000 см3:
- - - 8703 21 10 00новi
- - - 8703 21 90що використовувалися:
- - - - 8703 21 90 10не бiльш як 5 рокiв
- - - - 8703 21 90 30понад 5 рокiв
- - 8703 22з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 000 см3, але не бiльш як 1 500 см3:
- - - 8703 22 10 00новi
- - - 8703 22 90що використовувалися:
- - - - 8703 22 90 10не бiльш як 5 рокiв
- - - - 8703 22 90 30понад 5 рокiв
- - 8703 23з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 3 000 см3:
- - - [8703 23 1]новi:
- - - - 8703 23 11моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей:
- - - - - 8703 23 11 10з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 200 см3
- - - - - 8703 23 11 30з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 200 см3, але не бiльш як 3 000 см3
- - - - 8703 23 19iншi:
- - - - - 8703 23 19 10з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 200 см3
- - - - - 8703 23 19 30з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 200 см3, але не бiльш як 3 000 см3
- - - 8703 23 90що використовувалися:
- - - - [8703 23 90 1]з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 200 см3:
- - - - - 8703 23 90 11не бiльш як 5 рокiв
- - - - - 8703 23 90 13понад 5 рокiв
- - - - [8703 23 90 3]з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 200 см3, але не бiльш як 3 000 см3:
- - - - - 8703 23 90 31не бiльш як 5 рокiв
- - - - - 8703 23 90 33понад 5 рокiв
- - 8703 24з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3 000 см3:
- - - 8703 24 10 00новi
- - - 8703 24 90що використовувалися:
- - - - 8703 24 90 10не бiльш як 5 рокiв
- - - - 8703 24 90 30понад 5 рокiв

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.