Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8703Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
-[87033]iншi транспортнi засоби тiльки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):

- - 8703 31з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1 500 см3:
- - - 8703 31 10 00новi
- - - 8703 31 90що використовувалися:
- - - - 8703 31 90 10не бiльш як 5 рокiв
- - - - 8703 31 90 30понад 5 рокiв
- - 8703 32з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 500 см3:
- - - [8703 32 1]новi:
- - - - 8703 32 11 00моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей
- - - - 8703 32 19 00iншi
- - - 8703 32 90що використовувалися:
- - - - 8703 32 90 10не бiльш як 5 рокiв
- - - - 8703 32 90 30понад 5 рокiв
- - 8703 33з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:
- - - [8703 33 1]новi:
- - - - 8703 33 11 00моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей
- - - - 8703 33 19 00iншi
- - - 8703 33 90що використовувалися:
- - - - 8703 33 90 10не бiльш як 5 рокiв
- - - - 8703 33 90 30понад 5 рокiв

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.