Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8703Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
-8703 40iншi транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня i електродвигуном в якостi двигунiв для пересування, крiм тих, якi здатнi заряджатися шляхом пiдключення до зовнiшнього джерела електроенергiї:

- - 8703 40 10новi:
- - - 8703 40 10 10моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей, з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 3000 см3
- - - 8703 40 10 80з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3 000 см3
- - - 8703 40 10 90iншi
- - 8703 40 90що використовувалися:
- - - 8703 40 90 10не бiльш як 5 рокiв
- - - 8703 40 90 30понад 5 рокiв


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.