Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8703Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:
-8703 80iншi транспортнi засоби, що приводяться в рух тiльки електричним двигуном:
--8703 80 10новi:

- - - 8703 80 10 10оснащенi виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома)
- - - 8703 80 10 90оснащенi двигуном внутрiшнього згоряння, який не з'єднаний з трансмiсiєю, тобто не приймає участi в пересуваннi транспортного засобу, який призначений тiльки для обертання електрогенератора, та iншi транспортнi засоби


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.