Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8704Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв:

- 8704 10автомобiлi-самоскиди, призначенi для використання на бездорiжжi:
- - 8704 10 10з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:
- - - 8704 10 10 10вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - 8704 10 10 90iншi
- - 8704 10 90iншi:
- - - 8704 10 90 10автомобiлi-самоскиди масою до 5 т
- - - 8704 10 90 90iншi
- [8704 2]iншi з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
- - 8704 21з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т:
- - - 8704 21 10 00призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин
- - - [8704 21 3]iншi:
- - - - [8704 21 31]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:
- - - - - 8704 21 31 00новi
- - - - - 8704 21 39 00що використовувалися
- - - - [8704 21 9]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3:
- - - - - 8704 21 91 00новi
- - - - - 8704 21 99 00що використовувалися
- - 8704 22з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не бiльш як 20 т:
- - - 8704 22 10 00призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин
- - - [8704 22 9]iншi:
- - - - 8704 22 91 00новi
- - - - 8704 22 99 00що використовувалися
- - 8704 23з повною масою транспортного засобу понад 20 т:
- - - 8704 23 10 00призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин
- - - [8704 23 9]iншi:
- - - - 8704 23 91 00новi
- - - - 8704 23 99 00що використовувалися
- [8704 3]iншi з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:
- - 8704 31з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т:
- - - 8704 31 10 00призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин
- - - [8704 31 3]iншi:
- - - - [8704 31 31]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3:
- - - - - 8704 31 31 00новi
- - - - - 8704 31 39 00що використовувалися
- - - - [8704 31 9]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3:
- - - - - 8704 31 91 00новi
- - - - - 8704 31 99 00що використовувалися
- - 8704 32з повною масою транспортного засобу понад 5 т:
- - - 8704 32 10 00призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин
- - - [8704 32 9]iншi:
- - - - 8704 32 91 00новi
- - - - 8704 32 99 00що використовувалися
- 8704 90 00 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.