Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8704Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв:
-8704 10автомобiлi-самоскиди, призначенi для використання на бездорiжжi:
--8704 10 10з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:

- - - 8704 10 10 10вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - 8704 10 10 90iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.