Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8704Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв:
-[87042]iншi з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):
--8704 21з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т:

- - - 8704 21 10 00призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин
- - - [8704 21 3]iншi:
- - - - [8704 21 31]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:
- - - - - 8704 21 31 00новi
- - - - - 8704 21 39 00що використовувалися
- - - - [8704 21 9]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3:
- - - - - 8704 21 91 00новi
- - - - - 8704 21 99 00що використовувалися

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.