Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8704Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв:
-[87043]iншi з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:
--8704 31з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т:

- - - 8704 31 10 00призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин
- - - [8704 31 3]iншi:
- - - - [8704 31 31]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3:
- - - - - 8704 31 31 00новi
- - - - - 8704 31 39 00що використовувалися
- - - - [8704 31 9]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3:
- - - - - 8704 31 91 00новi
- - - - - 8704 31 99 00що використовувалися

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.