Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8704Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв:
-[87043]iншi з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:
--8704 31з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т:
---[8704313]iншi:

- - - - [8704 31 31]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3:
- - - - - 8704 31 31 00новi
- - - - - 8704 31 39 00що використовувалися
- - - - [8704 31 9]з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3:

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.