Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8707Кузови (включаючи кабiни) для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701-8705:
-8707 10кузови для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703:

- - 8707 10 10для промислового складання:
- - - 8707 10 10 10укомплектованi
- - - 8707 10 10 20неукомплектованi
- - 8707 10 90iншi:
- - - 8707 10 90 10що використовувалися 5 рокiв або менше
- - - 8707 10 90 20що використовувалися понад 5 рокiв
- - - 8707 10 90 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.