Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8708Частини та пристрої моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705:
-8708 10бампери та їх частини:
--8708 10 90iншi:

- - - 8708 10 90 10автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т
- - - [8708 10 90 9]iншi:
- - - - 8708 10 90 91для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - - - 8708 10 90 98iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.