Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8711Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски:

- 8711 10 00 00з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 50 см3
- 8711 20з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 50 см3, але не бiльш як 250 см3:
- - 8711 20 10 00моторолери
- - [8711 20 9]iншi, з об'ємом цилiндрiв двигуна:
- - - 8711 20 92 00понад 50 см3, але не бiльш як 125 см3
- - - 8711 20 98 00понад 125 см3, але не бiльш як 250 см3
- 8711 30з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 500 см3:
- - 8711 30 10 00з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 380 см3
- - 8711 30 90 00з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 380 см3, але не бiльш як 500 см3
- 8711 40 00 00з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 500 см3, але не бiльш як 800 см3
- 8711 50 00 00з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 800 см3
- 8711 60з електричним двигуном для пересування:
- - 8711 60 10 00двох-, трьох- та чотрьохколiснi велосипеди з допомiжними педалями, з допомiжним електродвигуном з номiнальною потужнiстю, що не перевищує 250 Вт
- - 8711 60 90 00iншi
- 8711 90 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.