Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8711Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски:
-8711 30з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 500 см3:

- - 8711 30 10 00з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 380 см3
- - 8711 30 90 00з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 380 см3, але не бiльш як 500 см3


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.