Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8711Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски:
-8711 60з електричним двигуном для пересування:

- - 8711 60 10 00двох-, трьох- та чотрьохколiснi велосипеди з допомiжними педалями, з допомiжним електродвигуном з номiнальною потужнiстю, що не перевищує 250 Вт
- - 8711 60 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.