Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8713Коляски iнвалiднi з двигуном або без двигуна чи з iншим механiзмом для пересування:

- 8713 10 00 00без механiзму для пересування
- 8713 90 00 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.