Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8716Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини:
-8716 10причепи та напiвпричепи типу причiпних будиночкiв для тимчасового проживання у кемпiнгах або для автотуристiв:

- - 8716 10 92 00вагою не бiльш як 1 600 кг
- - 8716 10 98 00вагою бiльш як 1 600 кг


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.