Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 87Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
8716Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини:
-8716 40 00iншi причепи та напiвпричепи:

- - 8716 40 00 10причепи та напiвпричепи, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше
- - 8716 40 00 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.