Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 88Лiтальнi апарати, космiчнi апарати та їх частини
8803Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802:
-8803 90iншi:
--8803 90 90iншi:

- - - 8803 90 90 10для цивiльної авiацiї
- - - 8803 90 90 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.