Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 88Лiтальнi апарати, космiчнi апарати та їх частини
8805Обладнання стартове для лiтальних апаратiв; палубнi гальмовi або аналогiчнi пристрої; наземнi тренажери для льотного складу; їх частини:

- 8805 10обладнання стартове для лiтальних апаратiв та їх частини; палубнi гальмовi або аналогiчнi пристрої:
- - 8805 10 10 00обладнання стартове для лiтальних апаратiв та їх частини
- - 8805 10 90 00iншi
- [8805 2]наземнi тренажери для льотного складу та їх частини:
- - 8805 21 00 00iмiтатори повiтряного бою
- - 8805 29 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.