Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 89Судна, човни та iншi плавучi засоби
8901Судна круїзнi, екскурсiйнi, пороми, вантажнi судна, баржi та iншi плавучi засоби, призначенi для перевезення людей або вантажiв:
-8901 90iншi судна вантажнi та вантажно-пасажирськi:

- - 8901 90 10 00морськi
- - 8901 90 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.