Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 89Судна, човни та iншi плавучi засоби
8903Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту; гребнi човни та каное:
-[89039]iншi:

- - 8903 91судна вiтрильнi, з допомiжним двигуном або без нього:
- - - 8903 91 10 00морськi
- - - 8903 91 90 00iншi
- - 8903 92човни та катери моторнi, крiм човнiв iз забортним двигуном:
- - - 8903 92 10 00морськi
- - - [8903 92 9]iншi:
- - - - 8903 92 91 00завдовжки не бiльш як 7,5 м
- - - - 8903 92 99 00завдовжки понад 7,5 м
- - 8903 99iншi:
- - - 8903 99 10 00масою не бiльш як 100 кг кожний
- - - [8903 99 9]iншi:
- - - - 8903 99 91 00завдовжки не бiльш як 7,5 м
- - - - 8903 99 99 00завдовжки понад 7,5 м

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.