Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVII (86-89)Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 89Судна, човни та iншi плавучi засоби
8903Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту; гребнi човни та каное:
-[89039]iншi:
--8903 91судна вiтрильнi, з допомiжним двигуном або без нього:

- - - 8903 91 10 00морськi
- - - 8903 91 90 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.