Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9001Волокна оптичнi та джгути волоконно-оптичнi; iншi кабелi волоконно-оптичнi, крiм кабелiв товарної позицiї 8544; листи та пластини з поляризацiйного матерiалу; лiнзи (включаючи контактнi), призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, неоправленi, крiм таких елементiв з оптично необробленого скла:

- 9001 10волокна оптичнi, джгути та кабелi волоконно-оптичнi:
- - 9001 10 10 00кабелi для передачi зображення
- - 9001 10 90iншi:
- - - 9001 10 90 10волокна оптичнi дiаметром не менш як 100 мкм
- - - 9001 10 90 90iншi
- 9001 20 00 00листи або пластини з поляризацiйного матерiалу
- 9001 30 00 00лiнзи контактнi
- 9001 40лiнзи склянi для окулярiв:
- - 9001 40 20 00що не коригують зiр
- - [9001 40 4]що коригують зiр:
- - - [9001 40 41]обробленi з обох бокiв:
- - - - 9001 40 41 00однофокуснi
- - - - 9001 40 49 00iншi
- - - 9001 40 80 00iншi
- 9001 50лiнзи з iнших матерiалiв для окулярiв:
- - 9001 50 20 00що не коригують зiр
- - [9001 50 4]що коригують зiр:
- - - [9001 50 41]обробленi з обох бокiв:
- - - - 9001 50 41 00однофокуснi
- - - - 9001 50 49 00iншi
- - - 9001 50 80 00iншi
- 9001 90 00iншi:
- - 9001 90 00 10для цивiльної авiацiї
- - 9001 90 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.