Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9005Бiноклi, монокуляри та iншi оптичнi труби та їх арматура; iншi астрономiчнi прилади та опори для них, за винятком радiоастрономiчних приладiв:

- 9005 10 00 00бiноклi
- 9005 80 00 00iншi прилади
- 9005 90 00 00частини та приладдя (включаючи опори)


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.