Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9006Фотокамери (крiм кiнокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крiм газорозрядних ламп товарної позицiї 8539:

- 9006 30 00 00фотокамери, спецiально призначенi для пiдводного або повiтряного знiмання, для медичного чи хiрургiчного обстеження внутрiшнiх органiв; фотоапаратура, яка проводить звiрення для судових чи кримiналiстичних цiлей
- 9006 40 00 00фотокамери для миттєвого отримання готового знiмка
- [9006 5]iншi фотокамери:
- - 9006 51 00 00дзеркальнi, для рулонних плiвок завширшки не бiльш як 35 мм
- - 9006 52 00 00iншi, для рулонних плiвок завширшки менш як 35 мм
- - 9006 53iншi, для рулонних плiвок завширшки 35 мм:
- - - 9006 53 10 00портативнi фотокамери
- - - 9006 53 80 00iншi
- - 9006 59 00 00iншi
- [9006 6]фотоспалахи i лампи-спалахи:
- - 9006 61 00 00фотоспалахи розряднi (електроннi)
- - 9006 69 00 00iншi
- [9006 9]частини i приладдя:
- - 9006 91 00 00для фотокамер
- - 9006 99 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.