Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9013Пристрої на рiдких кристалах, крiм виробiв, конкретнiше названих в iнших товарних позицiях; лазери, крiм лазерних дiодiв; iншi прилади та iнструменти оптичнi в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi:

- 9013 10прицiли телескопiчнi для встановлення на зброю; перископи; труби оптичнi, виготовленi як частини для машин, iнструментiв, приладiв або апаратiв цiєї групи або роздiлу XVI:
- - 9013 10 10 00труби оптичнi, виготовленi як частини для машин, iнструментiв, приладiв або апаратiв цiєї групи або роздiлу XVI
- - 9013 10 90 00iншi
- 9013 20 00 00лазери, крiм лазерних дiодiв
- 9013 80iншi пристрої, прилади та iнструменти:
- - [9013 80 2]пристрої на рiдких кристалах:
- - - 9013 80 20 00пристрої на рiдких кристалах з активною матрицею
- - - 9013 80 30 00iншi
- - 9013 80 90 00iншi
- 9013 90частини i приладдя:
- - 9013 90 05 00для прицiлiв телескопiчних, що встановлюються на зброю або для перископiв
- - 9013 90 10 00для пристроїв на рiдких кристалах (LCD)
- - 9013 90 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.