Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9014Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
-9014 20прилади та iнструменти для аеронавiгацiї або космiчної навiгацiї (крiм компасiв):

- - 9014 20 20iнерцiйнi навiгацiйнi системи:
- - - 9014 20 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 9014 20 20 90iншi
- - 9014 20 80iншi:
- - - 9014 20 80 10для цивiльної авiацiї
- - - 9014 20 80 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.