Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9014Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:
-9014 90 00частини i приладдя:

- - 9014 90 00 10до приладiв та апаратiв товарної категорiї 9014 10 00 та товарної пiдпозицiї 9014 20, для цивiльної авiацiї
- - 9014 90 00 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.