Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9017iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв (наприклад, машинки креслярськi, пантографи, транспортири, набори креслярськi, логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори); ручнi iнструменти для вимiрювання лiнiйних розмiрiв (наприклад, вимiрювальнi стержнi та рулетки, мiкрометри, кронциркулi), в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi:
-9017 20iншi iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв:

- - 9017 20 05 00плотери
- - 9017 20 10 00iншi iнструменти креслярськi
- - 9017 20 39 00iнструменти для розмiчання
- - 9017 20 90 00iнструменти для математичних розрахункiв (логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори тощо)


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.