Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9022Апаратура, що використовує рентгенiвське, альфа-, бета- або гамма-випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну та радiотерапевтичну апаратуру, рентгенiвськi трубки та iншi генератори рентгенiвських променiв, генератори високої напруги, щити та пульти керування, екрани, столи, крiсла та подiбнi вироби для обстеження або лiкування:

- [9022 1]апаратура, що використовує рентгенiвське випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну або радiотерапевтичну апаратуру:
- - 9022 12 00 00томографи комп'ютернi
- - 9022 13 00 00iнша для стоматологiчного використання
- - 9022 14 00 00iнша для медичного, хiрургiчного або ветеринарного використання
- - 9022 19 00 00для iншого використання
- [9022 2]апаратура, що використовує альфа-, бета- або гамма- випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну або радiотерапевтичну апаратуру:
- - 9022 21 00 00для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання
- - 9022 29 00 00для iншого використання
- 9022 30 00 00трубки рентгенiвськi
- 9022 90iншi, включаючи частини i приладдя:
- - 9022 90 20 00частини i приладдя апаратури, що використовує рентгенiвське випромiнювання
- - 9022 90 80 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.