Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9029Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подiбнi прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи:
-9029 90 00частини i приладдя:

- - 9029 90 00 10для промислового складання моторних транспортних засобiв
- - 9029 90 00 30тахометрiв, лiчильникiв кiлькостi обертiв, спiдометрiв, для цивiльної авiацiї
- - 9029 90 00 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.