Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
9031Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi:
-9031 90 00частини i приладдя:

- - 9031 90 00 10для апаратури товарної пiдкатегорiї 9031 41 00 00 або для оптичних приладiв та пристроїв для вимiрювання поверхневого забруднення частками напiвпровiдникових пластин товарної пiдкатегорiї 9031 49 90 00; для апаратури товарної пiдкатегорiї 9031 80 20 10
- - 9031 90 00 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.