Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XVIII (90-92)Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 91Годинники всiх видiв та їх частини
9104 00 00Годинники, що встановлюються на панелях приладiв та подiбнi годинники для наземних транспортних засобiв, лiтальних апаратiв, космiчних апаратiв або суден:

- 9104 00 00 10для цивiльної авiацiї
- 9104 00 00 30для промислового складання моторних транспортних засобiв
- 9104 00 00 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.