Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 94Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
9401Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини:
-9401 10 00сидiння, що використовуються для повiтряних транспортних засобiв:

- - 9401 10 00 10без шкiряного покриття, для цивiльної авiацiї
- - 9401 10 00 90iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.