Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 94Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
9401Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини:

- 9401 10 00сидiння, що використовуються для повiтряних транспортних засобiв:
- - 9401 10 00 10без шкiряного покриття, для цивiльної авiацiї
- - 9401 10 00 90iншi
- 9401 20 00 00сидiння, що використовуються в моторних транспортних засобах
- 9401 30 00 00меблi для сидiння, якi обертаються, з регульованою висотою
- 9401 40 00 00меблi для сидiння, якi перетворюються на лiжка, крiм туристичних чи садових
- [9401 5]меблi для сидiння з тростини, лози, бамбука або подiбних матерiалiв:
- - 9401 52 00 00з бамбука
- - 9401 53 00 00з ротанга
- - 9401 59 00 00iншi
- [9401 6]iншi меблi для сидiння з дерев'яним каркасом:
- - 9401 61 00 00оббитi
- - 9401 69 00 00iншi
- [9401 7]iншi меблi для сидiння з металевим каркасом:
- - 9401 71 00 00оббитi
- - 9401 79 00 00iншi
- 9401 80 00 00iншi меблi для сидiння
- 9401 90частини:
- - 9401 90 10 00сидiнь, що використовуються для повiтряних транспортних засобiв
- - [9401 90 3]iншi:
- - - 9401 90 30 00дерев'янi
- - - 9401 90 80 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.