Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 94Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
9403Iншi меблi та їх частини:
-9403 40меблi дерев'янi, що використовуються на кухнях:

- - 9403 40 10 00меблi кухоннi, секцiйнi
- - 9403 40 90 00iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.