Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 94Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
9403Iншi меблi та їх частини:

- 9403 10меблi металевi, що використовуються в установах:
- - [9403 10 5]заввишки не бiльш як 80 см:
- - - 9403 10 51 00столи письмовi
- - - 9403 10 58 00iншi
- - [9403 10 9]заввишки понад 80 см:
- - - 9403 10 91 00шафи, що мають дверi, засувки або вiдкиднi дверцята
- - - 9403 10 93 00шафи для збереження паперiв, картотеки та iншi шафи
- - - 9403 10 98 00iншi
- 9403 20iншi меблi металевi:
- - 9403 20 20 00лiжка
- - 9403 20 80 00iншi
- 9403 30меблi дерев'янi, що використовуються в установах:
- - [9403 30 1]заввишки не бiльш як 80 см:
- - - 9403 30 11 00столи письмовi
- - - 9403 30 19 00iншi
- - [9403 30 9]заввишки бiльш як 80 см:
- - - 9403 30 91 00шафи, що мають дверi, засувки або вiдкиднi дверцята; шафи для збереження паперiв, картотеки та iншi шафи
- - - 9403 30 99 00iншi
- 9403 40меблi дерев'янi, що використовуються на кухнях:
- - 9403 40 10 00меблi кухоннi, секцiйнi
- - 9403 40 90 00iншi
- 9403 50 00 00меблi дерев'янi типу спальнi
- 9403 60iншi меблi дерев'янi:
- - 9403 60 10 00меблi дерев'янi для столових та житлових кiмнат
- - 9403 60 30 00меблi дерев'янi для магазинiв
- - 9403 60 90 00iншi меблi дерев'янi
- 9403 70 00 00меблi з пластмаси
- [9403 8]меблi з iнших матерiалiв, включаючи тростину, лозу, бамбук, або з аналогiчних матерiалiв:
- - 9403 82 00 00з бамбука
- - 9403 83 00 00з ротанга
- - 9403 89 00 00iншi
- 9403 90частини:
- - 9403 90 10 00з металу
- - 9403 90 30 00з дерева
- - 9403 90 90 00з iнших матерiалiв

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.