Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 94Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
9403Iншi меблi та їх частини:
-9403 60iншi меблi дерев'янi:

- - 9403 60 10 00меблi дерев'янi для столових та житлових кiмнат
- - 9403 60 30 00меблi дерев'янi для магазинiв
- - 9403 60 90 00iншi меблi дерев'янi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.