Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 94Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
9403Iншi меблi та їх частини:
-9403 90частини:

- - 9403 90 10 00з металу
- - 9403 90 30 00з дерева
- - 9403 90 90 00з iнших матерiалiв


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.