Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 94Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
9405Лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi:

- 9405 10люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi, за винятком тих, що використовуються для освiтлення вiдкритих майданчикiв або транспортних магiстралей:
- - [9405 10 2]з пластмаси або з керамiки:
- - - 9405 10 21з пластмаси, що призначенi для використання з лампами розжарювання:
- - - - 9405 10 21 10для цивiльної авiацiї
- - - - 9405 10 21 90iншi
- - - 9405 10 40iншi:
- - - - 9405 10 40 10для цивiльної авiацiї
- - - - 9405 10 40 90iншi
- - 9405 10 50 00iз скла
- - [9405 10 9]з iнших матерiалiв:
- - - 9405 10 91призначенi для використання з лампами розжарювання:
- - - - 9405 10 91 10з недорогоцiнних металiв, для цивiльної авiацiї
- - - - 9405 10 91 90iншi
- - - 9405 10 98iншi:
- - - - 9405 10 98 10з недорогоцiнних металiв, для цивiльної авiацiї
- - - - 9405 10 98 90iншi
- 9405 20свiтильники електричнi настiльнi, пiдлоговi або свiтильники, що встановлюються бiля лiжка:
- - [9405 20 1]з пластмаси або з керамiки:
- - - 9405 20 11 00з пластмаси, що призначенi для використання з лампами розжарювання
- - - 9405 20 40 00iншi
- - 9405 20 50 00iз скла
- - [9405 20 9]з iнших матерiалiв:
- - - 9405 20 91 00призначенi для використання з лампами розжарювання
- - - 9405 20 99 00iншi
- 9405 30 00 00набори освiтлювальних приладiв, що використовуються для прикрашання новорiчних ялинок
- 9405 40iншi лампи (свiтильники) електричнi та освiтлювальне обладнання:
- - 9405 40 10 00прожектори
- - [9405 40 3]iншi:
- - - [9405 40 31]з пластмаси:
- - - - 9405 40 31 00призначенi для використання з лампами розжарювання
- - - - 9405 40 35 00призначенi для використання з люмiнесцентними трубчастими лампами
- - - - 9405 40 39 00iншi
- - - [9405 40 9]з iнших матерiалiв:
- - - - 9405 40 91 00призначенi для використання з лампами розжарювання
- - - - 9405 40 95 00призначенi для використання з люмiнесцентними трубчастими лампами
- - - - 9405 40 99 00iншi
- 9405 50 00 00лампи (свiтильники) неелектричнi та неелектричне освiтлювальне обладнання
- 9405 60свiтловi покажчики, свiтловi табло з назвою або адресою та подiбнi вироби:
- - 9405 60 20з пластмаси:
- - - 9405 60 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 9405 60 20 90iншi
- - 9405 60 80з iнших матерiалiв:
- - - 9405 60 80 10для цивiльної авiацiї
- - - 9405 60 80 90iншi
- [9405 9]частини:
- - 9405 91iз скла:
- - - 9405 91 10 00вироби для оснащення електричних освiтлювальних приладiв (за винятком прожекторiв)
- - - 9405 91 90 00iншi
- - 9405 92 00з пластмаси:
- - - 9405 92 00 10частини виробiв пiдпозицiї 9405 10 або 9405 60, для цивiльної авiацiї
- - - 9405 92 00 90iншi
- - 9405 99 00iншi:
- - - 9405 99 00 10частини виробiв пiдпозицiї 9405 10 або 9405 60, з недорогоцiнних металiв, для цивiльної авiацiї
- - - 9405 99 00 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.