Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 94Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
9405Лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi:
-9405 40iншi лампи (свiтильники) електричнi та освiтлювальне обладнання:

- - 9405 40 10 00прожектори
- - [9405 40 3]iншi:
- - - [9405 40 31]з пластмаси:
- - - - 9405 40 31 00призначенi для використання з лампами розжарювання
- - - - 9405 40 35 00призначенi для використання з люмiнесцентними трубчастими лампами
- - - - 9405 40 39 00iншi
- - - [9405 40 9]з iнших матерiалiв:
- - - - 9405 40 91 00призначенi для використання з лампами розжарювання
- - - - 9405 40 95 00призначенi для використання з люмiнесцентними трубчастими лампами
- - - - 9405 40 99 00iншi

В скобках [...] указаны несуществующие коды. Эти коды указаны формально, для связки между родительскими и дочерними кодами


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.