Поиск в УКТВЭД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 94Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
9405Лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi:
-9405 60свiтловi покажчики, свiтловi табло з назвою або адресою та подiбнi вироби:

- - 9405 60 20з пластмаси:
- - - 9405 60 20 10для цивiльної авiацiї
- - - 9405 60 20 90iншi
- - 9405 60 80з iнших матерiалiв:
- - - 9405 60 80 10для цивiльної авiацiї
- - - 9405 60 80 90iншi


Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.