Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XX (94-96)Рiзнi промисловi товари
Група 95Iграшки, iгри та спортивний iнвентар; їх частини та приладдя
9508Каруселi, гойдалки, тири та iншi атракцiони; пересувнi цирки, пересувнi звiринцi; театри пересувнi:

- 9508 10 00 00пересувнi цирки та пересувнi звiринцi
- 9508 90 00 00iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.