Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ XXI (97)Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат
Група 97Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат

9701Картини, малюнки та пастелi, повнiстю виконанi вручну, за винятком малюнкiв товарної позицiї 4906 та iнших готових виробiв, розмальованих або декорованих вручну; колажi та аналогiчнi декоративнi зображення:
9702 00 00 00Оригiнали гравюр, естампiв та лiтографiй
9703 00 00 00Оригiнали скульптур i статуеток з будь-якого матерiалу
9704 00 00 00Марки поштовi або гербовi, знаки поштової оплати, у тому числi першого дня гашення, поштовi канцелярськi предмети (гербовий папiр) та подiбнi предмети, використанi або невикористанi, за винятком товарiв товарної позицiї 4907
9705 00 00 00Колекцiї та предмети колекцiонування iз зоологiї, ботанiки, мiнералогiї, анатомiї або такi, що становлять iсторичний, археологiчний, палеонтологiчний, етнографiчний чи нумiзматичний iнтерес
9706 00 00 00Предмети антикварiату вiком понад 100 рокiв


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.