У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку

     З метою забезпечення єдиної державної полiтики з розроблення, виготовлення, реалiзацiї, придбання та застосування спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного одержання iнформацiї постановляю:

     1. Визначити, що реалiзацiю державної полiтики з розроблення, виготовлення, реалiзацiї та придбання спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного одержання iнформацiї та забезпечення державного контролю i координацiї дiяльностi державних органiв у цiй сферi здiйснює Служба безпеки України.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України затвердити у тримiсячний строк Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалiзацiї та придбання спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного одержання iнформацiї.

     3. Службi безпеки України подати Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо внесення до законодавства України змiн стосовно здiйснення контролю за розробленням, виготовленням, реалiзацiєю, придбанням та застосуванням спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного одержання iнформацiї.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
13 квiтня 2001 року
N 256/2001

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.