ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.08.10 N 11/2-10.16/8645-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
(крiм Регiональної iнформацiйної митницi та Енергетичної регiональної митницi)


     З урахуванням листа Головного управлiння по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю Служби безпеки України вiд 04.08.2010 N 14/21062 вимагаю вжити заходiв щодо забезпечення належного рiвня контролю та документального пiдтвердження митної вартостi товарiв групи 03 згiдно з УКТЗЕД при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення.

     Прошу забезпечити належний рiвень взаємодiї з територiальними спецпiдроздiлами по боротьбi з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю СБУ, у тому числi в частинi обов'язкової участi їх спiвробiтникiв при здiйсненнi вiдбору зразкiв для лабораторних дослiджень, участi в проведеннi митного огляду вказаних вище товарiв.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.