ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.11.10 N 11/7-10.10/14142-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про встановлення строкiв ремонту товарiв

     До вiдома та використання в роботi направляємо розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.10.10 N 2083-р "Про встановлення строку виконання робiт з ремонту напiвпричепiв-цистерн для транспортування крiогенних продуктiв (скраплених газiв) за межами митної територiї України".

     Додаток: на 1 арк.

Заступник Голови Служби С.М.Сьомка
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.